stránkový banner

Brúsenie

Brúsenie čelných ozubených kolies

Špirálové brúsenie ozubených kolies

Brúsenie závitov

OD Brúsenie

Povrchové brúsenie

Valcové brúsenie

brúsenie špirálových kužeľových ozubených kolies

Hobbing

Uhol špirály 45° Odvalovacia fréza so šikmým ozubením

Ľavostranné alebo pravé odvaľovacie frézy so šikmým ozubením

Odvalovacie frézovanie šnekového kolesa

Odvalovací drážkový hriadeľ

Frézovanie

Priame frézovanie kužeľových ozubených kolies

Špirálové frézovanie kužeľových ozubených kolies

Frézovanie hypoidných kužeľových ozubených kolies

Hypoidné frézovanie ozubených kolies

Frézovanie korunkových kužeľových ozubených kolies

Frézovanie korunkovým kolesom

Frézovanie závitovkového hriadeľa

Frézovanie priamočiarych kužeľových ozubených kolies z ocele 304

vytláčací závitovkový hriadeľ

Preťahovanie / tvarovanie

Preťahovanie One Gear Spur Gear Plus Helical Gear

Tvarovanie vnútorného ozubeného kolesa

Vnútorné preťahovanie ozubených kolies

Preťahovanie vnútornej drážky

Lyžovanie

Vnútorná výbava na lyžovanie

špirálové ozubenie power skiving

power skiving pre skriňu špirálového ozubeného kolesa

Kovanie

Kovanie valcovaním

Kovanie modulu

Videá o testovaní výstroja

Test hádzania hypoidného prevodu

Test vôle a párovania špirálových kužeľových ozubených kolies

Test presnosti Sun Gear

Test spojenia šnekového prevodu

Test presnosti vnútorného prevodu

Kontrola magnetických častíc

skúška záberu pre lapovanie kužeľových ozubených kolies

testovanie povrchovej hádzavosti

testovanie hádzania drážkového hriadeľa

Videá s tepelnou úpravou

Vysokofrekvenčné kalenie

Nitridácia ozubených kolies

Vákuové nauhličovanie ozubených kolies