stránkový banner
  • Priame kužeľové ozubené koleso používané v diferenciálnej prevodovke

    Priame kužeľové ozubené koleso používané v diferenciálnej prevodovke

    Priame kužeľové ozubené koleso používané v diferenciálnej prevodovke pre traktor , Mechanizmus zadného výstupného kužeľového ozubeného kolesa prevodovky traktora, mechanizmus zahŕňa zadný hnací hriadeľ kužeľového kolesa a zadný výstupný ozubený hriadeľ usporiadaný kolmo na zadný hnací hriadeľ kužeľového kolesa .Kužeľové koleso, zadný výstupný hriadeľ ozubeného kolesa je vybavený hnaným kužeľovým kolesom, ktoré je v zábere s hnacím kužeľovým kolesom, a radenie je navlečené na hriadeli hnacieho kužeľového kolesa zadného hnacieho kolesa cez drážkovanie, vyznačujúce sa tým, že hnacie kužeľové koleso a pohon zadného pohonu Hriadeľ kužeľového súkolesia tvorí integrálnu štruktúru.Môže nielen spĺňať požiadavky na tuhosť prenosu sily, ale má aj funkciu spomalenia, takže je možné vynechať malú prevodovku na zostave zadnej výstupnej prevodovky tradičného traktora a znížiť výrobné náklady.